Vodenje razvojnih projektov

Kot so bili pred desetletjem poglavitni cilj podjetja ustaljeni, standardizirani in v največji možni meri dolgotrajno izvajanje postopkov v proizvodnji in načinu storitev na ustaljen (in donosen) način, so dandanes stalnica spremembe, hitro inoviranje, prilagajanje na zahteve in potrebe kupcev, spreminjanje proizvodov itd. Vsako podjetje mora ob običajnem delovanju in ustvarjanju prihodkov znati oblikovati nove cilje zunaj ustaljenih, jih oblikovati v projekte, v izvajanje vključiti najbolj razvojno in inovativno naravnane zaposlene, poiskati vire za izvedbo in delovati v smeri realizacije.

Izvajanje razvojnih aktivnosti ni pogojeno z obveznostjo ustanavljanja razvojnega oddelka, potrebno se je le usmeriti v nov način delovanja, opredeliti razvojne aktivnosti, jih načrtovati in izpeljati, po možnosti do zastavljenega cilja. Razvojne aktivnosti so lahko notranje ali se za izvedbo povežite z zunanjimi izvajalci. V to dejavnost šteje tudi nakup določenega znanja, opreme, storitev, IT rešitev, licenc, najem svetovalnih storitev itd. 

Izvajate razvojne aktivnosti sami, ker najbolje poznate svoje podjetje, vire, želje in cilje, ali se želite ozreti tudi naokoli in vključiti svetovalca, ki bo na vaše delovanje znal pogledati širše, z več zornih kotov, primerjalno s konkurenco? Čeprav je razvoj neke vrste poslovna skrivnost, ki jo pogosto zaupamo le notranjim izvajalcem, je v današnjem času zaradi upoštevanja več vidikov in znanj za doseganje končnih uspešnejših in hitrejših rezultatov vanje primerno vključiti tudi zunanje izvajalce in svetovalce, ki ponudijo drugačne ideje, hitrejše poti, preverjene postopke... pri čemer poslovne skrivnosti zaščitijo s pogodbo o nerazkrivanju poslovnih podatkov in informacij (Non-disclosure Agreement).