GOMONT

Ragovska ulica 27
8000 Novo mesto

telefon: + 386 7 33 71 921
gsm: + 386 41 910 100
e-mail: svetovanje@gomont.net

Predstavitev

Emilija Bratož, mag. znanosti na področju menedžmenta kakovosti storitev, imam desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde, zakonodajo na področju varstva okolja ter varnosti in zdravju pri delu na Slovenskem inštitutu za standardizacijo in pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Sem ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja. Sodelovala sem v projektih Evropske komisije za dežele JV Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži EEN ter kot svetovalka pri različnih raziskovalnih in razvojnih projektih v podjetjih.

V dejavnosti gradbeništva svetujem, pišem članke in izvajam številne seminarje na področju zakonodaje za graditev objektov, pogojev za gradnjo, adaptacijo, spremembo namembnosti in ureditev poslovnih prostorov glede na dejavnost oziroma panogo, zakonodaje o skladnosti gradbenih proizvodov, ki so namenjeni na trg ali za vgradnjo, in tehničnih zahtev za izvajanje zaključnih del v gradbeništvu.

Kot projektni vodja svetujem pri vodenju razvoja in raziskav v podjetjih, pomagam pri pisanju vlog na različne razpise, vodenju projektov v skladu z razpisnimi pogoji, pri pripravi dokumentacije in izvajanju celovitega vodenja sistema kakovosti in/ali ravnanja z okoljem v malih in srednje velikih podjetjih in v obrti.