Inovativnost

Ustvarjalnost na vseh nivojih je nujna za uspešnost in konkurenčnost delovanja. Podjetje, ki želi biti učinkovito, mora biti obenem tudi ustvarjalno, inovativno: mora znati izkoristiti znanje in prednosti ustvarjalnosti svojih ljudi. V današnjem poslovnem okolju neprestano iskanje poti za izboljšanje svojih izdelkov ali storitev ni pogoj le za višjo uspešnost, ampak velikokrat tudi za golo preživetje. Bolj dinamično kot se spreminja poslovno okolje, bolj bodo uspešna tista podjetja, ki spodbujajo razvoj in izražanje notranjega ustvarjalnega potenciala in spodbujajo svoje ljudi k iskanju, preizkušanju in uveljavljanju novih, boljših rešitev.

Ustvarjate v podjetju primerno klimo za inovativnost? V nekaterih podjetjih lažje razvijajo nove in uporabne ideje, procese, storitve ali izdelke kot v drugih, ker nudijo drugačno organizacijsko klimo spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti. Nujno je znati prispevati k temu, da ljudje zaznavajo cilje in naloge podjetja kot izziv, da so pri delu samoiniciativni, da zbirajo informacije in sodelujejo z drugimi. Nove ideje in predlogi za spremembe je potrebno sprejeti z odobravanjem, zaposleni si morajo upati predlagati ideje in mnenja ter biti pripravljeni preizkušati izboljšave in tvegati. Tudi določene napake morajo biti sprejete z odobravanjem. Ko je delo in ustvarjalnost izziv, informacije krožijo, ideje se izmenjujejo, razpravlja se o težavah in njihovih rešitvah, načrtujejo se različne izboljšave in pozitivne odločitve na osnovi visoke ravni zaupanja.

V podjetju, kjer imajo ljudje dovolj časa za razmišljanje in razpravljanje, je več priložnosti za nove ideje in predloge, ki niso vnaprej načrtovani. Zunanji svetovalec jim lahko prisluhne, ugotovitve poveže v idejno rešitev, ki jo izpeljejo po vnaprej načrtovanih korakih do novih ciljev.