GOMONT

Ragovska ulica 27
8000 Novo mesto

telefon: + 386 7 33 71 921
gsm: + 386 41 910 100
e-mail: svetovanje@gomont.net

Prevajanje

Tehnična literatura je pogosto dosegljiva le v tujih jezikih in jo je za poenoteno uporabo in razumevanje primerno prevesti v slovenski jezik ali druge jezikovne verzije. Izvajamo storitve prevajanja in urejanja publikacij za tehnično interno uporabo ter predstavitev v tiskanih, e-medijih in prodajnem gradivu. 

Vrste prevodov:

  • standardi
  • publikacije
  • tehnična literatura in priročniki
  • prospekti in reklamni material
  • listine o skladnosti, certifikati
  • navodila za uporabo, garancijski listi
  • preskusna poročila...

Dodatne storitve vključujejo:

  • pisanje besedil v katerikoli spodaj navedeni jezikovni verziji za ponudbo, prodajo, promocijo ter oglaševanje v tiskani obliki (brošure, katalogi, zloženke, prospekti, letaki) in objave na spletnih straneh (predstavitvene strani podjetij, socialna omrežja, spletne trgovine)

Jezikovne verzije:

SL → AN

AN → SL

S L→ RU

RU → SL

SL → HR

HR → SL

CENIK:

Prevajanje iz tujega v slovenski jezik (ena stran):

14,00 € + DDV

Prevajanje iz slovenskega v tuji jezik (ena stran):

16,00€ + DDV

Prevajanje iz tujega v tuji jezik (ena stran):

20,00 € + DDV

Preglejte cenik ali zaprosite za ponudbo.