Razvoj v podjetjih

Tudi v malih in srednje velikih podjetjih obstaja vedno večje zavedanje o nujnosti povezovanja, rasti, širitve obstoječega obsega proizvodnje ali storitev ali celo izvozne usmerjenosti in prodora na nove trge, česar pa ni mogoče uresničevati brez sodobnih razvojnih pristopov in programov. Delovanje podjetij mora biti usmerjeno v inovativnost, uvajanje sodobnih tehnoloških postopkov in oblikovanje novih izdelkov z veliko dodano vrednostjo, da bi dosegli višjo sposobnost konkurenčnosti na domačem, evropskem in drugih trgih. Pri tem uporabljajo predvsem sledeča znanja in orodja za izvajanje:

 • zakonodajne zahteve v posameznih dejavnostih, vezano na tehnologijo, vrsto proizvodov, okoljevarstvene zahteve in tržne zakonitosti,
  standarde za proizvode, njihovo varnost, preskušanje in ugotavljanje skladnosti,
  standarde za vzpostavitev sistemov vodenja in ravnanja z okoljem,
  poznavanje gospodarskih gibanj na posameznih ciljnih trgih, v posameznih državah,
  pristope družbeno-odgovornega in poslovno zanesljivega podjetništva ter
  zakonitosti nujnega mednarodnega povezovanja preko podjetniških srečanj in sejmov.

Se vam zdi, da ste premajhni, imate kadrovsko preskromno zasedbo, si ne upate narediti prvega koraka? Pri tem vam lahko usmerjam z informiranjem, svetovalnimi storitvami, pripravo strategije, iskanjem razvojnih (projektnih) idej, izvajanjem sprejetih projektov ter utiranjem poslovnih poti povezovanja s pristojnimi akterji na tem področju.