Stalna info podpora

Za uspešno poslovanje je pomembna seznanjenost z obsegom obveznosti, ki uokvirjajo posamezno panogo glede zakonodajnih zahtev ter definiranje nabora ustreznih tehničnih zahtev za proizvode oziroma standardov, s pomočjo katerih je najenostavneje dokazati skladnost in ustreznost za posredovanje na trg.Dodatno pomembno pa je, da spremljate spremembe in se nanje odzovete takoj, ko nastopijo, oziroma v roku, ki ga določi zakonodajalec ali naročnik.

Ne veste, od kod črpati podatke ter jih preverjati ali pa za to sami preprosto nimate časa in se bojite kaj spregledati?

Vse navedene storitve izvajamo v sklopu stalnega celoletnega informiranja in popolnega skrbništva nad spremljanjem in obveščanjem o pomembnih novostih za vaše podjetje.

V ta namen oblikujemo osnovni seznam predpisov in zakonodajnih zahtev ter izberemo področja, na katerem bi želeli spremljati novosti pri standardih ali pravilih izvajanja storitev. Ob spremembah, o katerih ste obveščeni pisno (mesečno), podamo tudi navodilo o pomembnosti uvedbe sprememb in načinu izvedbe prilagoditev za doseganje usklajenega ravnanja v vsakdanjem proizvodnem postopku ter v izogib pomanjkljivostim v primeru poslovanja z naročniki ali tržnega nadzora.

V obsegu letne naročnine nudimo tudi nadaljnjo podporo (če gre za manjše spremembe in potrebne dopolnitve), celovito pomoč pri potrebni izvedbi novih postopkov ali pripravi dokumentov pa v skladu z dogovorom - glede na obseg in postopek.

Za dogovor pokličite ali izpolnite kontaktni obrazec!