Gradbenik - revija za gradbeništvo, gradbene materiale in projektiranje

Zahteve za graditev objektov in trženje gradbenih proizvodov (izdaja april, 2015)

Praktične izkušnje pri uvajanju standarda za nosilne jeklene konstrukcije

revija Obrtnik (izdaja marec, 2015)