GOMONT

Ragovska ulica 27
8000 Novo mesto

telefon: + 386 7 33 71 921
gsm: + 386 41 910 100
e-mail: svetovanje@gomont.net

Dejavnosti

• 18-letno obdobje delovanja v podjetništvu in svetovanja v svetovalnih centrih (Urad za standardizacijo in meroslovje, Slovenski inštitut za standardizacijo, OZS)

• več kot 600 samostojno izvedenih obsežnejših tehničnih svetovanj v podjetjih

• izvedba več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic na različne teme v tehničnih dejavnostih

• svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelava več kot 80 kompletov dokumentacije za trženje tehničnih izdelkov (CE označevanje)

• svetovanje na področju uvajanja sistemov vodenja po standardih SIST EN ISO 9001 in  14001 ter poslovne odličnosti po modelu EFQM

• svetovanje na področju podjetniške raziskovalne dejavnosti in izvajanja projektov (projektno vodenje, inovativnost)

• pomoč pri mednarodnem delovanju podjetij, internacionalizaciji (poslovna srečanja)

• več kot 60 objavljenih člankov in strokovnih prispevkov

• sodelovanje pri pisanju strokovnih vsebin o novostih pri zakonodaji in standardih za priročnik »Od projekta do objekta« (založba Verlag Dashöfer)

• pisanje promocijskih člankov, osveščanje in promocijski dogodki

• prevajanje, korespondenca, lektoriranje strokovnih gradiv ipd.

• pisanje obsežnejših priročnikov, zbornikov, tematskih strokovnih tehničnih knjig

• konzultacije na področju identificiranja težav in prilagajanja obstoječi zakonodaje

• priprava tematskih in svetovalnih zloženk in gradiva

• spremljanje povpraševanj in ponudbe podjetij (B2B, B2C)

• poznavanje zahtev obrti in podjetništva, akcijskih načrtov in strategij za razvoj malega gospodarstva

• izvajanje evropskih projektov in spremljanje evropskih in slovenskih razpisov

• pomoč pri pisanju prijav (vlog) in pogodbeno izvajanje projektov