Izobraževanje po meri

Vedno več podjetij se zaveda, da zaposleni, njihova znanja, spretnosti in kompetence predstavljajo dodatno konkurenčno prednost k tehnološki sposobnosti podjetja. Le tehnologija ponavadi ne prinese zadostnega uspeha ali dodane vrednosti, s katero bi ustvarili konkurenčno prednost na trgu.

Panoge so v vedno večji meri odvisne bolj od kadrov, kot od tehnološke sposobnosti proizvajanja, saj kakovost učinkovitost ter odličnost pogojujejo ljudje, zato mora razvoj temeljiti na njihovih znanjih, usposobljenosti in profesionalnosti zaposlenih, ki bodo uspeli slediti nenehnim spremembam.

V sodelovanju z zunanjim svetovalcem investirajte v dopolnilno znanje zaposlenih glede na vašo panogo / dejavnost in potrebe, ki jih oblikujemo ob pregledu usposobljenosti med zaposlenimi, na podlagi česar pripravimo model kompetenc. V okviru uvodnega razgovora ugotovimo, kje so primanjkljaji v znanju, ter izdelamo načrt usposabljanj, ki jih nato izvedemo. Usposabljanje obsega strokovna teoretična znanja, podprta s prakso, ter dodatna znanja o kakovosti, vodenju, trženju, inovativnosti in potrebah razvoja, s čimer se povečajo kompetence zaposlenih na delovnem mestu in širšem segmentu vključevanja posameznikov v time za doseganje skupnih ciljev ter boljših rezultatov podjetja.

Za dogovor pokličite ali izpolnite kontaktni obrazec!

Priloga