Splošno podjetniško svetovanje

~ Celovite in preverjene svetovalne storitve in rešitve ~

 

SVETOVANJE PRED USTANOVITVIJO

Poslovno oziroma podjetniško svetovanje je širok sveženj aktivnosti za pomoč bodočim podjetjem in podjetnikom na področjih izbora in registracije ustreznih dejavnosti ter določanja pogojev, ki jih mora gospodarski subjekt ali samostojni podjetnik izpolnjevati, da ustreza pogojem ustanovitve podjetja ali družbe. Prav iz vrste dejavnosti, ki jo želite opravljati, izhaja mnogo pogojev, na katere je primerno pomisliti pred začetkom delovanja. Vaše zamisli dogradimo z upoštevanjem vidikov, na katere morda niste pomislili, hkrati pa vam nudimo usmerjevalne napotke za uspešnejši začetek in uvodno obdobje na začetku podjetniške poti.

Uporabite možnost prve in prave informacije!

V kratkem uvodnem brezplačnem svetovanju vam razgrnemo vidike delovanja v posameznih panogah, pogoje za dejavnost, zahteve za proizvodnjo/storitve, dodatne pogoje v zvezi z izobrazbo, certifikati, listinami ali dovoljenji ter vas usmerimo na prave korake od registracije podjetja do začetka delovanja.

 

SVETOVANJE ZA DELUJOČA PODJETJA

Splošno urejeno delovanje nadgradimo z informacijami in nasveti za primerno usmerjanje delovanja k ustvarjanju želenega poslovnega rezultata, ustreznega načina in možnosti plasiranja izdelkov/storitev na trg ter uvajanja inovativnosti in razvojnih aktivnosti, da bo konkurenčnost in prilagodljivost podjetja na čim višji ravni ali da boste celo prednjačili pred ostalimi. Ob splošnem in specialističnem podjetniškem svetovanju vam nudimo še informiranje, usmerjanje pri uresničevanju poslovnih projektov in uspešnemu reševanju poslovnih izzivov.

 

SVETOVANJE PRI PREOBLIKOVANJU ALI ZAPIRANJU PODJETJA

Skupaj preverimo korake pri preoblikovanju podjetja, registraciji dodatnih dejavnosti ali ob zapiranju, glede na vašo situacijo in želje.

Stopite v kontakt z nami, pokličite v primeru kratkih ali zapletenih vprašanj!