Storitve in dokumentacija

Izdelamo sledečo dokumentacijo:

- poslovni načrt

- finančni del poslovnega načrta

- ocena poslovne ideje ali poslovnega načrta

- vloga na razpise

- strokovna priporočila za posamezne dejavnosti

- seznam zahtev po branžah/panogah/proizvodih

 

Za več informacij in pomoč pišite in zaprosite ponudbo.

 

Nudimo pomoč pri pridobivanju dovoljenj ali sodelovanju s pristojnimi institucijami, službami ali upravnimi organi.