Poslovna odličnost

Za doseganje odličnosti je veliko orodij in metod, vsako podjetje pa mora najti svojo najustreznejšo pot. Ob tem naj upošteva načela odličnosti, med katera sodijo doseganje izjemne uspešnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti, poslovnih rezultatov na podlagi prepričanj, s katerimi usmerjajo delovanje podjetja ter vseh zaposlenih.

Resnično odlične organizacije so tiste, ki si prizadevajo zadovoljiti vse udeležene strani ter se v globalni konkurenci in v spreminjajočih gospodarskih, družbenih in tržnih okoliščinah neprestano izboljševati. Pravimo, da stremijo k trajnostni odličnosti. Najbolj uspešna podjetja imajo jasno vizijo in strategijo, pa tudi zavzetost in trdnost namena doseganja odličnosti in v to aktivno pritegnejo vse zaposlene. Odličnost je preseganje najožjega zakonskega okvira, v katerem podjetje deluje, in odražanje nenehnega odziva na pričakovanja in zahteve vseh udeleženih strani. Tako učinkovito vodenje in delovanje, pretežno usmerjeno v procese in ekonomski učinek, preraste v poslovno odličnost in družbeno odgovorno ravnanje. Odlična in družbeno odgovorna podjetja namreč svoje vrednote in prizadevanja usmerjajo tudi v doseganje zaupanja lokalne in širše družbene skupnosti, v katere delovanje se vključijo aktivno, skrbijo za svoj čim manjši neugodni vpliv za sedanjo in prihodnjo skupnost in tako dosegajo visoko stopnjo zaupanja.

Želite spoznati orodje, s katerim analizirate svoje delovanje in možne poti ne le k vsakdanjemu uspehu, temveč k vseobsegajoči odličnosti, pri čemer boste delovali proaktivno, s korektivnimi ukrepi pa hkrati uvedli izboljšave, ki dodajajo kamenčke na poti k poslovni odličnosti? Ni nujno, da tekmujete ravno za nagrado za poslovno odličnost. Orodje lahko uporabite za samooceno in analizo obstoječih odličnih aktivnosti ali za iskanje področij, kjer bi morali ali želeli storiti več ter uvedli novo podjetniško odlično prakso. 

Uporabite možnost brezplačnega polurnega uvodnega pogovora in prikaza uporabe modela za vsakdanjo rabo in dolgoročnejše korake pri stremljenju k poslovni odličnosti!

ZANIMA ME