Seminar na MOS

TRŽENJE V EU IN NA TRGIH BRIK TER 

CARINSKO POSLOVANJE S STROJI IN KOVINSKIMI PROIZVODI

Na seminarju bodo opredeljene zahteve za varnost strojev, pripravo ustrezne dokumentacije za trg oz. uporabo v proizvodnji ter ravnanje v primeru proizvodnje za lastno uporabo. Posebej bodo opredeljeni primeri, ko proizvajalec kupuje sestavne dele na trgu EU in državah tretjih trgov, ter ustrezno ravnanje ob dajanju sestavljenih strojev na trg EU in uvozu strojev s tretjih trgov.

Vsebina bo osredotočena na trg EU in tretje trge, s poudarkom na države BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska). V razpravi bodo slušatelji lahko opredelili svoje specifične situacije in dobili odgovore na posebnosti pri ravnanju na trgu EU ali ob uvozu/izvozu.

 

Iz vsebine: 

- skladnost novih in rabljenih strojev (zahteve za varnost, standardi, postopki in ustrezna dokumentacija o skladnosti, pregled strojev in naprav v proizvodnji)  

- dajanje strojev na trg in v uporabo (proizvodnja za trg, proizvodnja za lastno rabo, delno dokončani stroji in naprave, nakup strojev in delov v EU oz. na tretjih trgih - poudarek na trgu BRIK)

- carinsko poslovanje s stroji, napravami in deli strojev (postopek ob uvozu/izvozu blaga, carinska tarifa, poreklo blaga, potrdila o poreklu)

 

Lokacija:   Celjsko sejmišče, poslovna stavba – soba Celjanka

 

Termin in program:     10.9.2015, od 10.00 - 12.30

10:00 – 10:30      registracija udeležencev

10:30 – 12:00      izvedba

12:00 -  12:30      vprašanja, odgovori, razprava

Predavala bo mag. Emilija Bratož, evropski ekspert za tehnično zakonodajo in standarde.

 

Cena:

Seminar financira Sekcija kovinarjev pri OZS in je za udeležence brezplačen. Prijave sprejema sekretarka sekcije na valentina.melkic@ozs.si.