Zakonodajna izhodišča in tehnično - strokovni napotki za ugotavljanje skladnosti in ustreznega dajanja na trg kovinskih proizvodov so zbrani v brošuri.

SKLADNOST KOVINSKIH PROIZVODOV

Tiskano verzijo lahko naročite preko naročniškega e-obrazca.