Management

Management je proces odločanja, načrtovanja, usmerjanja, vodenja in nadzora izvajanja različnih aktivnosti. Managerji organizirajo in usklajujejo poslovne aktivnosti, da bi zagotovili uspešno in učinkovito poslovanje organizacije kot sistema v celoti. Svoje cilje dosegajo z usmerjanjem in vodenjem zaposlenih, njihovih znanj, veščin in sposobnosti.

Management se je podrobno razvil v različne smeri:

Management je tudi ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo v organizaciji, k čemur pristopamo proaktivno, kreativno, analitično in s sprejemanjem premišljenih odločitev na kompleksnem segmentu delovanja.

Je vaša želja postati uspešen vodja, manager, strateški analitik/planer, projektni manager ali uspešen vodja timov na srednji ravni vodstvenih struktur? Bi radi osvojili sodobna managerska znanja, organizacijske spretnosti in okrepili pozitivne osebnostne lastnosti, ki so ključne za uspeh podjetja, s poudarkom na uveljavljenih ter praktično potrjenih pristopih? Želite pridobiti kompetence za uspešno vodenje sodelavcev v timu z uporabo sodobnih orodij motiviranja, nagrajevanja in komuniciranja?

Rezervirajte si brezplačen termin polurnega uvodnega pogovora in prikaza možnosti razvoja znanj in kompetenc za uspešno menedžiranje, vodenje in usmerjanje zaposlenih ter krepitev osebnih vodstvenih sposobnosti!

ZANIMA ME