Kontakt

• telefonsko kratko svetovanje: 041/ 910 100 ali 07/ 33 71 921

• osebno ali skupinsko svetovanje na sedežu vašega podjetja po predhodnem dogovoru

• dopis na naslov GOMONT svetovanje, Emilija Bratož, Ragovska 27, Novo mesto e-dopis na naslov: svetovanje@gomont.net