Povečajte dodano vrednost svojih proizvodov in storitev!

RAZVOJ TER UČINKOVITA PROMOCIJA IN TRŽENJE INOVATIVNIH IZDELKOV/STORITEV v MSP

V mikro in malih podjetjih razvoj novih izdelkov in iskanje inovativnih rešitev pogosto poteka v manjših timih, pri čemer je posameznik velikokrat udeležen na več sorodnih področjih delovanja hkrati.

Udeleženci delavnice boste s pomočjo praktičnih primerov pridobili znanje in veščine za uspešno sodelovanje v timih za upravljanje idej in razvojnih aktivnosti na vseh stopnjah razvoja ter izvajanje prodajnih in poprodajnih aktivnosti, s pomočjo sodobnih načinov marketinškega komuniciranja.

Rezultati razvoja predstavljajo intelektualni kapital podjetja, hkrati pa je za uspeh pomembna promocija, prodaja ter uporaba sodobnih tržnih kanalov in načinov komuniciranja s potencialnimi kupci.

 

TERMIN: 1. 10. 2015 (od 9:00 do 14:00)

Lokacija: Agencija Poti, Stegne 7, Ljubljana

 

Program bo potekal v treh sklopih:

 

»Inno«  Inovativnost in razvoj – intelektualni kapital podjetja:

 • kako določimo vizijo, strategijo, poslanstvo,
 • razvojne stopnje od ideje do realizacije,
 • izkoriščanje inovativnega in razvojnega potenciala (ocena organizacije),
 • pomembne aktivnosti v posameznih fazah razvoja novih izdelkov/storitev,
 • vodenje razvojnih projektov od ideje do realizacije in zagotavljanje sredstev (s primeri),
 • finančna sredstva za izvajanje projektov, razvojne olajšave.

 »Promo«:  Celovita promocija izdelkov, storitev – image podjetja:

 • trženjska komunikacija: komunikacijski potencial vsakega podjetja,
 • upravljanje z vsebinami: lastni mediji (možnosti in načini podajanja vsebin),
 • upravljanje s strankami in kontakti,
 • prodajne in poprodajne aktivnosti (praktični primeri),
 • marketing in trženje; prodajni splet, ustvarjanje prodajnih izdelkov (praktični primeri).

 »Sell«:  Trženjski nastop – poslovni uspeh podjetja:

 • prodajni kanali, diferenciacija produktov in storitev,
 • marketing in trženje: prodajni splet,
 • ustvarjanje dobro prodajnih izdelkov in primeri uspešnega načina trženja izdelkov in storitev.

 

Delavnica je namenjena:

 • vodstveni strukturi podjetij, podjetnikom, nosilcem dejavnosti,
 • vodjem ali direktorjem razvoja, inženirjem, tehnologom,
 • projektnim managerjem,
 • tržnikom, prodajnikom, nabavnikom,
 • zaposlenim na področju promocije in komuniciranja z javnostmi ali oglaševanja,
 • vsem, ki želite izpopolniti znanje in spoznati pristope uspešnega prenosa idej v obliki novih izdelkov in storitev na trg,  dobiti koristne ideje o novih vidikih delovanja podjetja v smeri razvoja, s hkratnim razmišljanjem o uspešnem trženju inovacij in promoviranja novosti, kar ključno vpliva na  uspešno poslovanje in razvoj podjetja.

 

Udeleženci boste prejeli:

 • gradivo vsebine predavanja z uporabnimi primeri,
 • priročnik o razvojnem vodenju podjetja do rezultatov (Delaj vitko! Vse ostalo je odveč.),
 • praktični vodnik do doseganja ciljev in izboljšav,
 • uro  brezplačnega dodatnega svetovanja v podjetju.

 

CENA: 188,00 (+ DDV)

PRIJAVA: svetovanje@gomont.net