Družbena odgovornost

Veliko je modelov in pristopov k dokazovanju konkurenčnosti in ekonomske uspešnosti podjetij. Do uresničevanja izzivov podjetja najdejo mnoge poti, svoja prizadevanja in dosežene rezultate različno predstavijo javnosti, skupni imenovalec pa je en sam: podjetja so precej vpliven člen družbe in morajo biti zato tudi družbeno odgovorna.

Poleg notranjih prizadevanj pri spremljanju in izboljševanju delovanja podjetij odlično in družbeno odgovorno podjetje kaže dobro celostno podobo kot delodajalec, ki je odgovoren člen skupnosti, odziven v stikih.

Ravnate odgovorno in hkrati gospodarno, trajnostno razvojno in etično – do svojih zaposlenih in širše družbenem smislu? Z vami preverimo ustreznost obstoječega stanja in ravnanja ter poiščemo nove in dodatne možnosti za še več aktivnosti, ki bodo spodbudne tako za družbeno stanje kot vašo gospodarnost, poslovni uspeh in doseganje trajnejših učinkov na uspešno delovanje in pozitivno promocijo v družbenem bližnjem in širšem okolju.

Dogovorite se za brezplačni uvodni sestanek in polurni pogovor z analizo izhodišč za vaše nadaljnje proaktivno delovanje!

ZANIMA ME